Tor Ułęż – doskonała atrakcja i rozrywka

Obecnie rośnie zainteresowanie obiektami sportowymi służącymi do ścigania się wymarzonymi autami, których specjalnością jest technika doskonalenia jazdy. Wśród wielu popularnych tego typu obiektów jest ośrodek doskonalenia technik jazdy – tor Ułęż.